Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại Hà Nội

Тема в разделе 'Продажа', создана пользователем vnfastacc1, 1 янв 2017.

 1. Оффлайн

  vnfastacc1 Наш сосед

  На форуме с:
  14 сен 2016
  Сообщения:
  2.215
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  Пол:
  Мужской
  Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại Hà Nội
  Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện làm trên phần mềm kế toán, làm đến đâu bàn giao và cập nhật dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế và phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.
  Chi phí từ 500.000 đ - 2.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc
  1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:
  Hàng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn bài hàng năm, Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lập báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
  2. Các nghiệp vụ kế toán
  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hạch toán và ghi sổ sách các chứng từ, Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
  3. Tư vấn, giải trình thuế
  Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện, Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, Làm việc với công ty kiểm toán, Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
  Liên hệ:
  Điện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
  Email: yeuketoan2016@gmail.com
  Yahoo : yeuketoan2012
  Skype: yeuketoan2012
  https://yeuketoan2012.wordpress.com
 2. Оффлайн

  vnfastacc1 Наш сосед

  На форуме с:
  14 сен 2016
  Сообщения:
  2.215
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  Пол:
  Мужской
  Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại Hà Nội
  Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện làm trên phần mềm kế toán, làm đến đâu bàn giao và cập nhật dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế và phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.
  Chi phí từ 500.000 đ - 2.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc
  1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:
  Hàng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn bài hàng năm, Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lập báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
  2. Các nghiệp vụ kế toán
  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hạch toán và ghi sổ sách các chứng từ, Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
  3. Tư vấn, giải trình thuế
  Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện, Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, Làm việc với công ty kiểm toán, Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
  Liên hệ:
  Điện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
  Email: yeuketoan2016@gmail.com
  Yahoo : yeuketoan2012
  Skype: yeuketoan2012
  https://yeuketoan2012.wordpress.com
 3. Оффлайн

  vnfastacc1 Наш сосед

  На форуме с:
  14 сен 2016
  Сообщения:
  2.215
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  Пол:
  Мужской
  Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại Hà Nội
  Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện làm trên phần mềm kế toán, làm đến đâu bàn giao và cập nhật dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế và phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.
  Chi phí từ 500.000 đ - 2.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc
  1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:
  Hàng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn bài hàng năm, Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lập báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
  2. Các nghiệp vụ kế toán
  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hạch toán và ghi sổ sách các chứng từ, Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
  3. Tư vấn, giải trình thuế
  Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện, Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, Làm việc với công ty kiểm toán, Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
  Liên hệ:
  Điện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
  Email: yeuketoan2016@gmail.com
  Yahoo : yeuketoan2012
  Skype: yeuketoan2012
  https://yeuketoan2012.wordpress.com
 4. Оффлайн

  vnfastacc1 Наш сосед

  На форуме с:
  14 сен 2016
  Сообщения:
  2.215
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  Пол:
  Мужской
  Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại Hà Nội
  Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện làm trên phần mềm kế toán, làm đến đâu bàn giao và cập nhật dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế và phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.
  Chi phí từ 500.000 đ - 2.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc
  1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:
  Hàng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn bài hàng năm, Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lập báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
  2. Các nghiệp vụ kế toán
  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hạch toán và ghi sổ sách các chứng từ, Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
  3. Tư vấn, giải trình thuế
  Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện, Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, Làm việc với công ty kiểm toán, Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
  Liên hệ:
  Điện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
  Email: yeuketoan2016@gmail.com
  Yahoo : yeuketoan2012
  Skype: yeuketoan2012
  https://yeuketoan2012.wordpress.com
 5. Оффлайн

  Kiawnyaa Наш знакомый

  На форуме с:
  5 апр 2014
  Сообщения:
  110
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  16
  п. - http://cavet.gsm-nk.ru/30/kira-alekseevskaya-prostitutka.html есть проститутки тобольска заказать Зрелые проститутки форум проститутки-индивидуалки и кемерово Проститутки могилева-подольского путаны индивидуалки батайск Проститутка с большими сиськами проститутки района медведково г москвы.
  Семейная пара снимают проституток
  Проститутки латекс
  Шлюхи для лёхи
  Фото проституток 90 х годов
  Проститутка лейла 42 года автозаводская
  Проституткисочи
  Дешёвые проститутки в королёве
  Форум про проституток владивостока
  Каталоги праститутак в маскве
  Шлюхи с силиконовой гридью
  Бляди ивангород
  Опытная проститутка онлайн
  Одежда для трансвеститов и кроссдрессеров
  Индивидуалки на проспекте вернацкого
  Проститутки комсомольска-на-амуре
  http://zitahuj.gsm-nk.ru/42/15455.html
  http://xojaqyze.gsm-nk.ru/06-2016/13620.html
  http://zekud.pf-partner.ru/01-2017/03-2016-27.html
  http://wumowu.haus777.ru/18/10-2016.html
  http://rygesoqybigec.gsm-nk.ru/61/05-2016-8.html
  http://xojaqyze.gsm-nk.ru/03-2016/05-02-2017.html
  http://wolijudaxifeda.group-bs.ru/4/08-2016-7.html
  http://pekojuqitevy.haus777.ru/17-09-2016/91-2.html
  http://haus777.ru/tayskiy/zakazat-prostitutku-v-nahodke.html
  http://danokaqodev.gsm-nk.ru/54/8-marta-vsemirniy-den-prostitutok.html
  http://tugeh.cccp-board.ru/01-03-2017/02-09-2016.html
  http://pf-partner.ru/09-2016/08-02-2017.html
  http://wozyqidyti.cccp-board.ru/5/11-2016-14.html
  http://wumowu.haus777.ru/11/08-2016-3.html
  http://fawy.haus777.ru/87/43-4.html
 6. Оффлайн

  Deystriksy Наш знакомый

  На форуме с:
  6 дек 2013
  Сообщения:
  168
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  16
  На сайте - http://stingrayboats.ru/1/42433.html есть фотографии праституток Проститутки шлюхи индивидуалки города саратова 19 училище новокузнецк проститутки Проститутки трансвеститы алматы форум для трансвеститов и кроссдрессеро Индивидуалки минска в газетах анкета проституток с видио.
  Шлюхи перми бесплатно
  Праститутки г донецка и их телефоны
  Шлюхи проспекта ветеранов
  Проститутки шлюхи госпожа москва
  Рожденные в год козы шлюхи
  Упитанные бляди
  Полный список проституток москвы
  Бляди воркута местные
  Проститутки красногвардейская
  Дешовые шлюхи ростова-на-дону
  Кпроститутка кэт
  Челябинские бляди п
  Лучшие праститутки г воронеж
  Возьму проститутку в водный походищу мужчину для похода
  Помните ребята оля проститутка

  http://agroseko.ru/27-08-2016/23-10-2016.html
  http://agroseko.ru/97/04-05-2017-1.html
  http://avangomow.ru/bandazh/14-03-2017-3.html
  http://stingrayboats.ru/10-09-2016/18-10.html
  http://stingrayboats.ru/22-01-2017/94-4.html
  http://avangomow.ru/bodi-massazh/prostitutki-blondinki-piter.html
  http://agroseko.ru/13-09-2016/58-9.html
  http://agroseko.ru/01-2017/05-2017-2.html
  http://avangomow.ru/04-2017/07-2017-24.html
  http://avangomow.ru/20-03-2017/70-1.html
  http://avangomow.ru/lesbiyskie-igri/15278.html
  http://stingrayboats.ru/09-2016/06-2017-65.html
  http://agroseko.ru/4/shlyuhi-indiyskogo-proishozhdeniya-vip-anketi-v-moskve.html
  http://stingrayboats.ru/27-08-2016/57-21.html
  http://avangomow.ru/10/01-2017-33.html
 7. Оффлайн

  Aannuuchka Наш знакомый

  На форуме с:
  6 фев 2014
  Сообщения:
  307
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  16
  На сайте - http://anevskiy.ru/ekstrim/87608.html есть индивидуалки чебоксар отзывы Бани проститутки омска проститутки индивидуалки г шахты Проститутки подмосковья орехово зуево проститутка с татуировками Монолог проститутки из ямы куприна проститутки 800 руб.
  Где снять проститутку в гкингисепп
  Влюбилась в гея и трансвестита
  Сгять праститутка омска
  Шлюхи г реутов
  А у толиного дяди две жены и обе бляди
  Проститутки-индивидуалки в гтосно
  Самые дешевыйд проститутки воронежа
  Проститутку города семей
  Проститутки алнаши
  Курсы визажиста в москве индивидуалка
  Секретарь иванова проститутка спб
  Индивидуалки южный округ москва
  Проститутки казань моб
  Объявления минских проституток
  Стоимость услуг дешевых проституток в москве

  http://anevskiy.ru/ekstrim/29-10.html
  http://anevskiy.ru/20/31-03-2017.html
  http://anevskiy.ru/4/devki-devochki-foto-shlyuhi-blyadi-shmari-shalavi.html
  http://anevskiy.ru/analnaya-stimulyatsiya/96017.html
  http://argued.ru/03-01-2017/08-2017-44.html
  http://anevskiy.ru/11/151991.html
  http://argued.ru/12-2016/35159.html
  http://argued.ru/sm-igri/04-2017-106.html
  http://anevskiy.ru/15/08-2017-83.html
  http://argued.ru/06-2017/61-11.html
  http://argued.ru/12-2016/02-08-2017-2.html
  http://argued.ru/7/prastitutki-sami-pa-sibe.html
  http://anevskiy.ru/12-2016/07-2017-313.html
  http://argued.ru/03-01-2017/21-09-2016.html
  http://argued.ru/30-05-2017/18218.html
 8. Оффлайн

  Bookerbog Наш знакомый

  На форуме с:
  26 ноя 2015
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  16
  Пол:
  Мужской
  Смотреть фильмы без регитрации в хорошем качестве


  Чудо женщина
  Ван Гог. С любовью, Винсент
  Ведьма из Блэр: Новая глава
  Стартрек: Возмездие
  Стражи Галактики
  Призрачная красота
  Не дыши
  Расплата
  Опасные каникулы
  Пазманский дьявол
  Алиса в Зазеркалье
  Рейд: Пуля в голове
  РЭД2
  Зоология
  Убойная стрижка
  Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
  Тайна 7 сестер
  Физрук
  Ночь в музее
  Люди Икс: Дни минувшего будущего
  ________________________________________________________
  https://www.bkash.com/sites/default/files/webform/7casino-nights.pdf
  https://www.bkash.com/sites/default/files/webform/50-kazino.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/admiral-casino-games-download.pdf
  https://www.bkash.com/sites/default/files/webform/angliyskiy-poker-onlayn.pdf
  http://www.nh-r.com/sites/default/files/webform/binarnie-optsioni-bez-vlozheniy-s-vivodom.html


  http://erone.com/sites/cdviit/files...avtomati-igrat-besplatno-bez-registratsii.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/casinotokio-mail-ru.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/asia-casino.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/chikago-kazino-igra-durak.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrovie-avtomati-bez-reg-sms.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/poker-klubi-sankt-peterburga-adres.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/bezdepozitniy-bonus-na-maloizvetniy-pokerniy-rum.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/kazino-diamond-palace.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files...grovie-avtomati-bez-registrasii-besplatno.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/azartnie-igri-seka.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/onlayn-poker-v-madride.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrovie-avtomati-offtop.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrovie-avtomati-mafii.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrat-igrovie-avtomati-onlayn-besplatno-pirat.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igri-besplatno-kubiki-poker.pdf
 9. Оффлайн

  Thomasmori Наш знакомый

  На форуме с:
  2 июн 2016
  Сообщения:
  196
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  16
  Пол:
  Мужской
  Смотреть фильмы без регитрации в хорошем качестве


  Смешанные
  Джеки
  Джастин и рыцари доблести
  Скорый «Москва-Россия»
  Эффект колибри
  Шпионы по соседству
  Абатуар. Лабиринт страха
  Обитель теней
  Капитан Филлипс
  Джобс: Империя соблазна
  Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
  Клад
  Однажды в Германии
  Блокбастер
  Космический пират Харлок
  Опасная иллюзия
  Джон Уик 2
  Каждому своё
  Джокер
  Черная бабочка
  ________________________________________________________
  https://www.bkash.com/sites/default/files/webform/7casino-nights.pdf
  https://www.bkash.com/sites/default/files/webform/50-kazino.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/admiral-casino-games-download.pdf
  https://www.bkash.com/sites/default/files/webform/angliyskiy-poker-onlayn.pdf
  http://www.nh-r.com/sites/default/files/webform/binarnie-optsioni-bez-vlozheniy-s-vivodom.html


  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrovie-avtomati-fruti-coctail.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igra-v-poker-cherez-3g-modem.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/russkii-kazino-bezdepozitniy-bonus.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/onlayn-kazino-slotka.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/casino-kamchatka.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrovie-avtomati-v-dushanbe-segodnya.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/kazino-v-kazahstane.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrovie-avtomati-bez-deneg-bez-registratsii.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrovie-avtomati-kapilka.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/poker-azartnaya-igra-ili-net.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/poker-wm6.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files...-rezultati-sotsiologicheskih-issledovaniy.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/poker-multiplayer.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/onlayn-kazino-besplatno-bonus.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/flesh-igri-kazino.pdf