Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại Hà Nội

Тема в разделе 'Продажа', создана пользователем vnfastacc1, 28 дек 2016.

 1. Оффлайн

  vnfastacc1 Наш сосед

  На форуме с:
  14 сен 2016
  Сообщения:
  2.215
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  Пол:
  Мужской
  Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại Hà Nội
  Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện làm trên phần mềm kế toán, làm đến đâu bàn giao và cập nhật dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế và phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.
  Chi phí từ 500.000 đ - 2.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc
  1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:
  Hàng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn bài hàng năm, Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lập báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
  2. Các nghiệp vụ kế toán
  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hạch toán và ghi sổ sách các chứng từ, Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
  3. Tư vấn, giải trình thuế
  Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện, Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, Làm việc với công ty kiểm toán, Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
  Liên hệ:
  Điện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
  Email: yeuketoan2016@gmail.com
  Yahoo : yeuketoan2012
  Skype: yeuketoan2012
  https://yeuketoan2012.wordpress.com
 2. Оффлайн

  vnfastacc1 Наш сосед

  На форуме с:
  14 сен 2016
  Сообщения:
  2.215
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  Пол:
  Мужской
  Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại Hà Nội
  Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện làm trên phần mềm kế toán, làm đến đâu bàn giao và cập nhật dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế và phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.
  Chi phí từ 500.000 đ - 2.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc
  1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:
  Hàng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn bài hàng năm, Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lập báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
  2. Các nghiệp vụ kế toán
  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hạch toán và ghi sổ sách các chứng từ, Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
  3. Tư vấn, giải trình thuế
  Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện, Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, Làm việc với công ty kiểm toán, Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
  Liên hệ:
  Điện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
  Email: yeuketoan2016@gmail.com
  Yahoo : yeuketoan2012
  Skype: yeuketoan2012
  https://yeuketoan2012.wordpress.com
 3. Оффлайн

  vnfastacc1 Наш сосед

  На форуме с:
  14 сен 2016
  Сообщения:
  2.215
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  Пол:
  Мужской
  Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại Hà Nội
  Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện làm trên phần mềm kế toán, làm đến đâu bàn giao và cập nhật dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế và phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.
  Chi phí từ 500.000 đ - 2.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc
  1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:
  Hàng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn bài hàng năm, Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lập báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
  2. Các nghiệp vụ kế toán
  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hạch toán và ghi sổ sách các chứng từ, Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
  3. Tư vấn, giải trình thuế
  Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện, Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, Làm việc với công ty kiểm toán, Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
  Liên hệ:
  Điện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
  Email: yeuketoan2016@gmail.com
  Yahoo : yeuketoan2012
  Skype: yeuketoan2012
  https://yeuketoan2012.wordpress.com
 4. Оффлайн

  vnfastacc1 Наш сосед

  На форуме с:
  14 сен 2016
  Сообщения:
  2.215
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  36
  Пол:
  Мужской
  Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói tại Hà Nội
  Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện làm trên phần mềm kế toán, làm đến đâu bàn giao và cập nhật dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế và phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.
  Chi phí từ 500.000 đ - 2.000.000 đ/ tháng tùy theo khối lượng công việc
  1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:
  Hàng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc như Khai thuế môn bài hàng năm, Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm, Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm, Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lập báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh.
  2. Các nghiệp vụ kế toán
  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hạch toán và ghi sổ sách các chứng từ, Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định, Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp, Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp.
  3. Tư vấn, giải trình thuế
  Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện, Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, Làm việc với công ty kiểm toán, Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện
  Liên hệ:
  Điện thoại, Zalo, Viber: 0966 735 048
  Email: yeuketoan2016@gmail.com
  Yahoo : yeuketoan2012
  Skype: yeuketoan2012
  https://yeuketoan2012.wordpress.com
 5. Оффлайн

  Marrmilka Наш знакомый

  На форуме с:
  7 янв 2014
  Сообщения:
  69
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  6
  На сайте - http://anevskiy.ru/1/05-12-2016-5.html есть сингапур фото проститутки Азиатки проститутки вмоскве шлюхи вкургане Проститутки новосибирск пара проститутки харьков за 200 гривен Игры трансыформиры фото проститутка на трассе.
  Одежда для трансвеститов транссексуалов
  Шлюхи онлайн самара
  Услуги трансвистита
  Оперативная съемка задержания проститутак
  Проститутки березы
  Проститутки можайского р-на
  Проститутки массаж санкт петербург
  Онлайн бесплатно трансы кончают
  Скорлько заоабатывает проститутка
  Мокшан проститутки
  Проститутки питера заказ
  Проститутки краснода
  Быть проституткой сонник
  Проститутки от 35 до 40 в тюмени
  Проститутке в город ивантеевке

  http://anevskiy.ru/14/06-2017-85.html
  http://argued.ru/12-2016/150980.html
  http://anevskiy.ru/ne-professionalniy-massazh/131553.html
  http://argued.ru/06-2017/18-8.html
  http://argued.ru/sm-igri/09-2016-32.html
  http://argued.ru/30-05-2017/07-2017-158.html
  http://argued.ru/53/43044.html
  http://argued.ru/10-2016/99-21.html
  http://anevskiy.ru/bandazh/05-2017-106.html
  http://anevskiy.ru/3/04-2017-58.html
  http://argued.ru/30-05-2017/129551.html
  http://argued.ru/sm-igri/89-9.html
  http://argued.ru/30-05-2017/09-04-2017-1.html
  http://argued.ru/sm-igri/09-2017-98.html
  http://argued.ru/06-2017/09-2016-24.html
 6. Оффлайн

  Aannuuchka Наш знакомый

  На форуме с:
  6 фев 2014
  Сообщения:
  307
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  16
  На сайте - http://artbuks.ru/tekst-dok-15/skachat-igru-space-marshals-page-60382.html есть скачать книгу библиотекарь Мистер олимпия торрент скачать фильм песнь заката торрент скачать Бен лернер 22 04 скачать книгу малыш каннабис скачать Манга ванпанчмен скачать деус экс хуман революшен скачать.
  Minecraft story mode скачать 2 episode
  Мовави фоторедактор скачать торрент
  Скачать библиотеки для компас 11
  Power ping pong скачать
  Amd settings скачать
  Скачать установочник сталкер тень чернобыля
  Windows xp sp3 скачать торрент exe
  Скачать фоллаут нв
  Скачать программу для восстановления удаленных файлов
  Выживание в лесу скачать торрент
  Листвин полный курс немецкого языка скачать pdf
  Скачать игру на андроид трафик рейсер 2
  Скачать расписание транспорта в витебске на андроид
  Язык тела джеймс борг скачать
  Скачать dlc для mass effect 3

  http://artbuks.ru/audio-zvuk-dok-8/skachat-msts-s-russkimi-poezdami-page-127763.html
  http://artbuks.ru/razrabotchiku-dok-10/skachat-mod-na-chn-page-56472.html
  http://artbuks.ru/igri-razvlecheniya-dok-2/skachat-foto-trenazher-page-19818.html
  http://artbuks.ru/serveri-dok-3/skachat-igru-dzhimmi-neytron-na-kompyuter-page-145498.html
  http://artbuks.ru/tekst-dok-15/druzya-paramount-comedy-skachat-page-7128.html
  http://artbuks.ru/razrabotchiku-dok-10/skachat-igru-stronghold-krusader-page-31022.html
  http://artbuks.ru/rabochiy-stol-desktop-dok-7/pesni-v-formate-lossless-skachat-page-154212.html
  http://artbuks.ru/razrabotchiku-dok-10/skachat-borodach-6-seriyu-page-150898.html
  http://artbuks.ru/serveri-dok-3/skachat-blyustaks-2-na-vindovs-10-page-113585.html
  http://artbuks.ru/sistema-dok-6/skachat-kalavdyuti-11-page-62724.html
  http://artbuks.ru/bezopasnost-dok-16/skachat-imperatritsa-ki-torrent-page-36802.html
  http://artbuks.ru/bezopasnost-dok-16/umniy-dom-skachat-page-81471.html
  http://artbuks.ru/internet-dok-4/mass-skachat-page-22896.html
  http://artbuks.ru/serveri-dok-3/skachat-s-kontakta-pesni-na-komp-page-90389.html
  http://artbuks.ru/diski-i-fayli-dok-1/skachat-film-bogi-egipta-s-torrenta-page-144311.html
 7. Оффлайн

  Aannuuchka Наш знакомый

  На форуме с:
  6 фев 2014
  Сообщения:
  307
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  16
  На сайте - http://artbuks.ru/sistema-dok-6/yoga-tochnogo-viravnivaniya-skachat-page-27671.html есть скачать фильм через торрент муравьи в штанах Скачать бандикам без вирусов на русском языке где скачать net framework Олег рой книги скачать fb2 скачать фильм американский пирог 1 через торрент Скачать сериал уэйуорд пайнс элвис пресли скачать через торрент.
  Любить нельзя забыть скачать торрент
  Скачать фильм пародия на форсаж
  Скачать русскоязычные шрифты
  Скайрим с hd текстурами скачать торрент
  Скачать видео проигрыватель на виндовс 7
  Скачать футбольный матч через торрент
  Скачать активатор для windows 7 64 bit
  Traffic nation уличные гонки скачать
  Сериал в круге первом скачать торрент
  Фильм пряности и страсти скачать торрент
  Шаман кинг скачать все сезоны торрент
  Скачать игры гатыа 5
  Скачать торрент гусарская баллада в хорошем качестве
  Скачать mathematica 10 торрент
  Скачать великий завоеватель 3

  http://artbuks.ru/internet-dok-4/spaun-skachat-page-141159.html
  http://artbuks.ru/obrazovanie-nauka-dok-11/skachat-bank-onlayn-na-android-page-80340.html
  http://artbuks.ru/video-dok-13/skachat-igru-cherez-torrent-henkok-page-114952.html
  http://artbuks.ru/tekst-dok-15/pcsx2-skachat-poslednyuyu-versiyu-na-russkom-page-116113.html
  http://artbuks.ru/sistema-dok-6/nokiaunlockertool-skachat-s-ofitsialnogo-sayta-page-139469.html
  http://artbuks.ru/tekst-dok-15/skachat-aimp-na-android-poslednyaya-versiya-page-153932.html
  http://artbuks.ru/serveri-dok-3/druzey-ne-vibirayut-skachat-fb2-page-152240.html
  http://artbuks.ru/serveri-dok-3/i386-skachat-page-16097.html
  http://artbuks.ru/skrinseyveri-dok-12/skachat-skini-v-maynkraft-dlya-devochek-page-63420.html
  http://artbuks.ru/rabochiy-stol-des...annom-vremeni-torrent-skachat-page-54403.html
  http://artbuks.ru/e-mail-dok-14/skachat-film-tarzan-cherez-torrent-page-134199.html
  http://artbuks.ru/bezopasnost-dok-16/skachat-nardi-onlayn-page-83406.html
  http://artbuks.ru/skrinseyveri-dok-12/skachat-virtualniy-makiyazh-page-52024.html
  http://artbuks.ru/skrinseyveri-dok-12/aleksandr-nevzorov-uroki-ateizma-skachat-page-123702.html
  http://artbuks.ru/diski-i-fayli-dok-1/skachat-ps2-emulator-page-133077.html
 8. Оффлайн

  Stephengar Наш знакомый

  На форуме с:
  20 дек 2015
  Сообщения:
  342
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  16
  Пол:
  Мужской
  Смотреть фильмы без регитрации в хорошем качестве


  Роковое искушение
  Преисподняя
  Мишки Буни: Тайна цирка
  Убойный уикенд
  Паганини: Скрипач Дьявола
  Книга джунглей
  Советник
  Вирус
  Влюбленные
  Путешествие из Парижа
  Возмездие
  Синдбад Пираты семи штормов
  Осеан
  Большой всплеск
  Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
  Мобильник
  Филомена
  Любовь и дружба
  Ужас Амитивилля: Пробуждение
  Паранойя
  ________________________________________________________
  https://www.bkash.com/sites/default/files/webform/7casino-nights.pdf
  https://www.bkash.com/sites/default/files/webform/50-kazino.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/admiral-casino-games-download.pdf
  https://www.bkash.com/sites/default/files/webform/angliyskiy-poker-onlayn.pdf
  http://www.nh-r.com/sites/default/files/webform/binarnie-optsioni-bez-vlozheniy-s-vivodom.html


  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrat-bez-deneg-v-kazino-goldfishka.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrovie-avtomati-gribi-onlayn-besplatno.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/mozhno-li-igrat-s-detmi-v-azartnie-igri.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrovie-avtomati-sloti-igrat-besplatno-onlayn.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/kazino-gb.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrat-v-igrovie-avtomati-v-on-layn.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igra-v-kazino-bez-vlozheniy.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/medvedev-internet-kazino.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/bez-registratsii-igrovie-avtomati.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/kak-obigrat-russkiy-poker.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/tehasskiy-poker-tehasskiy-holdem-texas-hold-em.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/kak-igrat-v-kontakte-v-poker-dlya-novichkov.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/podpolnoe-kazino-v-moskve-taganka.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/igrovie-avtomati-kran-mashini-kodi-oshibok.pdf
  http://erone.com/sites/cdviit/files/webform/cv/avtomati-kazino-igri-besplatno.pdf
 9. Оффлайн

  Bookerbog Наш знакомый

  На форуме с:
  26 ноя 2015
  Сообщения:
  343
  Симпатии:
  0
  Баллы:
  16
  Пол:
  Мужской
  Сейчас практически каждый испытывает финансовые трудности.
  Нехватка денег отражается на всехх сторонах жизни.
  У Вас есть шанс зарабатывать до 200 000 рубей в месяц.
  Попробуй совершенно бесплатно новую платформу бинарных опционов.
  А также заработок на росте биткоина!!!!
  Вот мой заработок за месяц.
  [IMG]

  Регистрируйся и будешь зарабатывать столько же!!!

  http://bit.ly/2jTu29l

  Специальное предложение заработок на росте биткоина!!!! Рост биткоина каждый день стремительно идет вверх, не прогадаешь.

  http://bit.ly/2jQCQwM