Постоянная ссылка для сообщения #1

Тема: CÔNG TY CỔ PHẦN BPO MẮT BÃO CẦN TUYỂN NHÂN SỰ THỜI VỤ, LĨNH LƯƠNG NGAY KHI KẾT THÚC SỰ KIỆN.